deco

Biuletyn Informacji Publicznej

1. Informacje o jednostce
Nazwa:			Żłobek Miejski nr 1
Adres:			ul. Dekutowskiego 4, 39 - 400 Tarnobrzeg 
Telefon:		15 815 11 08
Email:			zlobek.tarnobrzeg@gmail.com
Zakres działania:	Działalność opiekuńczo-wychowawcza
Uwagi:			Godziny otwarcia: 6.00-16.30, od poniedziałku do piątku
Władze:			Dyrektor Aleksandra Jankowska 

2. Prawo
Podstawowe przepisy: Uchwały

3. Dokumenty związane z przyjęciem dziecka do Żłobka Miejskiego nr 1

4. Nabór na wolne stanowiska pracy

5. Sprawozdania finansowe

Deklaracja dostępności