deco

Zapisy

       Zapisy dzieci do Żłobka Miejskiego nr 1 dokonywane są w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.
       Rodzice wypełniają dostępną poniżej Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego nr 1.
       Następnym etapem będzie zawarcie umowy cywilnoprawnej miedzy rodzicami a dyrektorem.

Pliki do pobrania: